Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sica Edgardo"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Hamulczuk M., Makarchuk O., Sica E. Price Behaviour and Market Integration: Preliminary Evidencefrom the Ukrainian and European Union Rapeseed Markets pdf