Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sikora Małgorzata"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Krzyżanowska K., Sikora M. Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny pdf