Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Snarski Sławomir"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005
Selwesiuk P., Snarski S. Analiza skuteczności aplikowania o środki finansowe z programu SAPARD w latach 2002-2004 pdf