Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sobolewski Mariusz"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Sobolewska A., Sobolewski M. Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich pdf