Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sytchevnik Anna"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013
Glovkov V., Komik V., Sytchevnik A. Integracja gospodarcza w sektorze rolniczym wobec uczestnictwa Białorusi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Golovkov V., Komik V., Sytchevnik A. Country’s agrarian sector adaptation to the market management conditions pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Golovkov V., Sytchevnik A. Prospects of table eggs production in Belarus pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Degtyarevich L., Degtyarevich N., Sytchevnik A. Efficiency of reconstruction and construction of dairy farms pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Sytchevnik A. The innovation resources of enterprises in the dairy sector in Belarus pdf