Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Szewczyk Janina"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Bożek J., Szewczyk J. Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu infrastruktury technicznej i społecznej pdf