Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sznajder Piotr"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013
Sznajder P. Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego pdf