Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Tucki Karol"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Kupczyk A., Mączyńska J., Sikora M., Tucki K., Żelaziński T. Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce pdf