Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Turowska Wioletta"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Turowska W. Ewidencja, rozliczanie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT pdf