Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Twitter"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Oliński M., Szamrowski P. Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego pdf