Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Wójcicka Aleksandra"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Wójcicka A., Wójtowicz T. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia pdf