Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Waluch Kazimierz"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Koprowicz J., Waluch K. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr na przykładzie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pdf