Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Werenowska Agnieszka"
12 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Gomoła B., Jaska E., Werenowska A. Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Oleksiuk I., Werenowska A. Geographical Indications and Traditional Specialities: Case Study of Poland pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Werenowska A. City placement jako instrument promocji miasta pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Jaska E., Werenowska A. Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Werenowska A. Social media jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z klientami pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Drab M., Werenowska A. Cultural Aspects of Employer Branding pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Werenowska A. City placement jako forma promocji regionu pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Werenowska A. Zastosowanie eventu w promocji regionu pdf
10. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Werenowska A. Zastosowanie narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Duczek T., Werenowska A. Stosowanie narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą pdf
12. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Werenowska A. Alternatywne formy komunikacji kancelarii prawnych z grupami otoczenia pdf