Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Wielicki Witold"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Baum R., Wielicki W. Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Baum R., Wielicki W. Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wielicki W. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu pdf