Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Wojcieszak Monika"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Wojcieszak M. WELFARE FARMS IN POLAND AS AN EXAMPLE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Szalaty N., Wojcieszak M., Wyduba W. Wsparcie rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach PROW 2014-2020 na przykładzie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Wojcieszak M., Zawadka J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Wojcieszak M. Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznychpowiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływna zainteresowanie konsumentówproduktami turystycznymi pdf