Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Wysocka-Fijorek Emilia"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Wysocka-Fijorek E. Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Wysocka-Fijorek E. Rola leśnictwa w tworzeniu produktu krajowego brutto pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Wysocka-Fijorek E. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych pdf