Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Zuzek Dagmara"
2 wyniki
[1-20]

1. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Wielewska I., Zuzek D. Environmental Awareness of Rural Population in the Light of the Authors' Research pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Mickiewicz B., Zuzek D. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce pdf