Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agrarian policy"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Zawojska A. In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Mazur I., Pimenova O. Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Dibrova A., Dibrova L., Krylov Y. Domestic Support of Livestock Production in Ukraine pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Dibrova A., Dibrova L. Domestic support for Ukrainian agriculture under the conditions of world financial crisis pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Slavkova O. Agrarian policy influence on rural territorial development pdf