Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural commodities"
7 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Czech K., Wielechowski M. ARE AGRICULTURAL COMMODITY PRICES AFFECTED BY COVID-19? A STRUCTURAL BREAK IDENTIFICATION pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Borychowski M. LABOUR PRODUCTIVITY IN THE LIQUID BIOFUELS SECTOR IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Jerzak M. Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Zawojska A. Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Hamulczuk M., Klimkowski C. Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Rembeza J. Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Bórawski P. Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską pdf