Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural commodity"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Mroczek R. Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2 pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Czech K., Wielechowski M. ARE AGRICULTURAL COMMODITY PRICES AFFECTED BY COVID-19? A STRUCTURAL BREAK IDENTIFICATION pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Czech K. Structural Changes in Wheat Market pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Jerzak M. Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Jerzak M., Łąkowski H. Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Czech K. Speculation in the Agricultural Commodity Market pdf