Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural drought"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Zieliński M., Żak A. Ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych dotkniętych suszą rolniczą na tle gospodarstw pozostałych położonych na glebach słabych pdf