Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural services"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kołodziejczak M. Koszt korzystania z usług w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w krajach UE w latach 2004 i 2016 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Zalewski A. Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Kołodziejczak M. USE OF AGRICULTURAL SERVICES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Kołodziejczak M. Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim pdf