Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural subsidies"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kobus P. Inequalities in Agricultural Subsidies in European Union pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Poczta-Wajda A. Feeling of Relative Deprivation as a Driver for Higher Agricultural Subsidies pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Tachytskaya K. Estimation of formation and use of manpower pdf