Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"atrakcyjność turystyczna"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Maciejczak M. Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Lipianin-Zontek E., Szewczyk I. Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Czarnecki K. Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego pdf