Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"beta-convergence"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Twardowska A. Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Adamowicz M. EUROPEAN FUNDS FOR RURAL AREAS VERSUS REGIONAL CONVERGENCE OF AGRICULTURE IN POLAND pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jaroszewska J., Pietrzykowski R. Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture pdf