Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"bilateral trade"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Augustowski Ł., Kułyk P. Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Pawlak K. Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Tachytskaya K. Estimation of formation and use of manpower pdf