Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ceny producenta"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Zaród J. Czynniki kształtujące ceny wybranych produktów rolno żywnościowych pdf