Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ceny pszenicy"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Hamulczuk M., Klimkowski C. Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Hamulczuk M. Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej pdf