Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"changes of values"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Maciaszczyk M. Tendencje zmian zachowania rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo pdf