Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"co-operative in agriculture"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Suchoń A. Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia prawne pdf