Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"cointegration analysis"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Strojny J. Wzrost pobudzany eksportem czy eksport stymulowany wzrostem sektora rolnego pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gędek S. Analiza współzależności cen produktów rolnych pdf