Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"company life cycle"
2 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J. Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Trwałość wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych pdf