Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"creativity"
5 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Mazurkiewicz A., Szara K. CREATIVITY AS A STIMULANT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Żukowska J. Integral human development pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Szara K. Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego pdf
4. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, 2014
Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Wołoszyn J. Gospodarka oparta na twórczości i jej pomiar pdf