Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"customer behaviors"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Waśkowski Z. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych pdf