Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"czekolada"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Brzostek J., Kowrygo B. Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów pdf