Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"decyzje inwestycyjne"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Wiśniewska M. Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Gnap M. Opcje realne jako alternatywa w wycenie projektów inwestycyjnych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Juszczyk M., Wasilewski M. Znaczenie czynników behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Shyiko V., Taras V. Inwestycje jako element strategii rozwoju gospodarki narodowej pdf
5. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Antczak J. Wycena inwestycji pdf
6. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Żelazowska-Przewłoka A. Nakłady inwestycyjne w wybranych spółdzielniach mleczarskich w latach kryzysu gospodarczego 2007–2010 pdf