Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"distance learning"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Parlińska M., Pomaska A. Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Kowalska I. Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund pdf