Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ecological education"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Dziemdziela P. Edukacja ekologiczna prowadzona przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków ŁódzkiejAglomeracji Miejskiej i jej znaczenie w równoważeniu rozwoju pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Dziemdziela P. Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej pdf