Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"economic behavior"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Hubeni Y., Krupa O., Krupa V., Raiter N. Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Wyrzykowski W. Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków pdf