Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"economic science"
29 wyników
[1-20] [21-40]

21. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Drabik E. Kilka uwag o formalnych zasadach matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych i interakcji społecznych pdf
22. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Kłoczko-Gajewska A., Wąs A. Kształcenie na życzenie – pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Utzig M. Informacja o seminarium naukowym nt. „Przemiany na rynku pracy w Polsce” pdf
24. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Pietrzak M., Wojcieszkiewicz M. Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego a wielkość organizacji w świetle badań absolwentów SP PRE-MBA MiTM przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW pdf
25. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Runowski H. Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce pdf
26. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Klepacki B. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne pdf
27. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Chotkowski J. Głos w dyskusji . na konferencji z dnia 21.04.2009 r. nt. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne pdf
28. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Klepacki B. Miejsce Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w rozwoju ekonomiki rolnictwa w Polsce pdf
29. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Klepacki B. Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych . od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW) pdf