Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"egg production"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Golonko M., Perkowska A., Rokicki T. Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Kapusta F. Produkcja i zużycie jaj w Polsce – ocena samowystarczalności pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Golovkov V., Sytchevnik A. Prospects of table eggs production in Belarus pdf