Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ekonomiczna dostępność żyw"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Maciejewski G. Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Mikuła A. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski pdf