Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"environmental protection in ag"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Król M. LEGAL FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL LAW FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND pdf