Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"financial investments"
4 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Samborski A. Finansowanie inwestycji rzeczowych w niemieckim sektorze przedsiębiorstw pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Rówińska M. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych w zakresie doboru modeli wyceny bilansowej inwestycji finansowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Kuzior A. Dylematy wyceny inwestycji niefinansowych pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Zawojska A. Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? pdf