Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"foreigner trade"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kopiński Ł., Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. Unijny eksport i import roślin ozdobnych – zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym pdf