Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"forest management"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Wysocka-Fijorek E. Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Wysocka-Fijorek E. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Leciejewski P., Trzciński G. Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z wykorzystaniem funduszy europejskich przez Państwowe Gospodarstwo Leśne pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Płotkowski L. Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Płotkowski L. Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej pdf