Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"fundusze inwestycyjne"
4 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Tomaszewski J. Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie – struktura i trendy rozwojowe pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Filip D. Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Olbryś J. Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR) pdf