Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"generational cohorts"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Burgiel A., Sowa I. Akceptacja nowych trendów konsumenckich w pokoleniach X i Y – analiza porównawcza pdf