Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"gospodarka o obiegu zamknięty"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Gołębiewski J. Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki pdf