Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"gospodarstwa wielkotowarowe"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Józwiak W., Kagan A. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe pdf